Godziny po angielsku

Hours in english. Podawanie czasu po angielsku.

Godziny po angielsku możemy określać na dwa różne sposoby, podobnie jak czynimy to w Polsce. Możemy albo określać je tak jak na tarczy zegarowej (12 godzin), albo jak na zegarze cyfrowym (24 godziny).


To w jaki sposób będziemy to robić zależy w dużej mierze od nas, ale również od sytuacji. Pierwszy sposób jest bardziej potoczny i używany na codzień, a drugi bardziej oficjalny.

Jak powiedzieć „która jest godzina?” po angielsku

Jeśli chcemy dowiedzieć się która aktualnie jest godzina, zadajemy pytanie: What’s the time albo What time is it? Każdy z tych zwrotów znaczy: która jest godzina?

Jest godzina…

Odpowiadając na pytanie która jest godzina mamy do wyboru kilka różnych zwrotów, zależnie od pory. Zazwyczaj godziny dzielimy „połówkowo”, czyli jeśli zegar wskazuje liczbę minut w przedziale od 1 do 29, mówimy że jest ileś minut po danej godzinie np. five past six (pięć po szóstej), a jeśli liczba minut zawiera się w przedziale od 31 do 59, mówimy że jest ileś minut do którejś, np. ten to eight (za dziesięć ósma). Jeśli godzina jest pełna, mówimy It’s (dodajemy aktualną godzinę) o’clock, np. Its four o’clock (jest czwarta). Jeśli jest „w pół do”, używamy zwrotu It’s half past (dodajemy godzinę), np. It’s half past eleven (jest pół godziny po 11/jest w pół do dwunastej). Oprócz tego, gdy jest 15 po lub za 15 brytyjczycy mają w zwyczaju używać słowa quarter, co oznacza kwadrans. W przypadku gdy posługujemy się zegarem 12 godzinnym dodajemy również AM(at morning – rano) lub PM(past morning – po południu), np. It’s quarter to seven. (Jest za piętnaście siódma).

Przykłady podawania czasu

Aby lepiej zrozumieć powyższe zasady, posłużmy się przykładami:

17:00 – It’s five o’clock PM – Jest piąta po południu.

9:30 – It’s half past nine AM – Jest w pół do dziesiątej rano. (dosłowne tłumaczenie: pół godziny po dziewiątej rano)

7:24 – It’s twenty four past seven – Jest dwadzieścia pięć po szóstej(rano lub po południu)

8:45 –  It’s quarter to nine – Jest za piętnaście dziewiąta.

9.15 – It’s quarter past nine – Jest piętnaście po dziewiątej/ Jest dziewiąta piętnaście.

Drugi sposób podawania godziny po angielsku

Drugim sposobem na określenie czasu w języku angielskim jest podawanie jej tak, jak widzimy ją na zegarze cyfrowym, czyli najpierw liczby godzin, a potem minut, jako ciąg liczb. Gdy liczba dziesiętna minut jest równa zero używamy słowa „oh” co oznacza zero, np. na 3:06 mówimy It’s three oh six (Jest trzecia zero sześć)

 

Liczby po angielsku

Dni tygodnia po angielsku

Miesiące po angielsku

Daty po angielsku

 

Przykłady zastosowań obu sposobów podawania godziny po angielsku

Sposób pierwszy(tradycyjny) Sposób drugi(cyfrowy)
9:00 nine o’clock nine
9:05 five past nine nine oh (czytaj „ou”) five
9:15 a quarter past nine nine fifteen
9:20 twenty past nine nine twenty
9:22 twenty-two minutes past nine nine twenty-two
9:25 twenty-five past nine nine twenty-five
9:30 half past nine nine thirty
9:35 twenty-five to ten nine thirty-five
9:40 twenty to ten nine forty
9:45 a quarter to ten nine forty-five
9:50 ten to ten nine fifty
9:55 five to ten nine fifty-five
9:56 four minutes to ten nine fifty-six
9:58 two to (nearly) ten o’clock nine fifty-eight

 

godziny po angielskuTylko od nas zależy w jaki sposób będziemy podawali godziny po angielsku. Warto znać oba sposoby aby rozumieć co ktoś do nas mówi, ale aby skutecznie móc poinformować kogoś która jest godzina, wystarczy dobre opanowanie tylko jednego z nich. Niezmiernie ważne jej w tym przypadku opanowanie liczb po angielsku, aby móc wyrazić liczbę minut i godzin.

 

Ocena: 3.2/5 (liczba głosów:4)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *