Liczby po angielsku

Liczebniki i liczby porządkowe po angielsku

Liczby po angielsku są niezwykle przydatne podczas nauki języka angielskiego. Pozwalają one nie tylko podawać daty czy godziny po angielsku, ale również kolejność (za pomocą liczb porządkowych). Dlatego też nauka liczb po angielsku jest bardzo ważna. Poniżej znajdziesz liczby od 1 do 12, od 13 do 19, oraz zasady konstruowania liczb od 20 do 99, od 100 do 999 i od 1000 dalej, aż do miliardów :)

Liczby od 1 do 12

Podobnie jak w języku polskim, tych liczb musimy nauczyć się na pamięć, z tym że w języku polskim unikalne nazwy mają liczby od 1 do 10, a w języku angielskim aż do 12. Kolejne liczby konstruuje się już według określonych zasad (z wykorzystaniem właśnie tych podstawowych liczb), o czym będzie poniżej. Oto liczby od 1 do 12 po angielsku wraz z ich wymową:

1″jeden” – one”łan”
2″dwa” – two”tu”
3 „trzy” – three”fri”
4″cztery” – four”for”
5″pięć” – five”fajf”
6″sześć” – six”siks”
7″siedem” – seven”sewen”
8″osiem” – eight”ejt”
9″dziewięć” – nine”najn”
10″dziesięć” – ten”ten”
11″jedenaście” – eleven”ilewen”
12″dwanaście” – twelve”tłelf”

Liczby od 13 do 19

Liczby od 13 do 19 tworzy się poprzez dodanie „teen” do „cyfr” z pierwszej dziesiątki, jak na przykładach poniżej:


13″trzynaście” – thirteen”firtin”
14″czternaście” – fourteen”fortin”
15″piętnaście” – fifteen”fiftin”
16″szesnaście” – sixteen”sikstin”
17″siedemnaście” – seventeen”sewentin”
18″osiemnaście” – eighteen”ejtin”
19″dziewiętnaście” – nineteen”najntin”

Godziny po angielsku

Dni tygodnia po angielsku

Miesiące po angielsku

Daty po angielsku

Liczby od 20 do 99

Liczby od 20 do 99 tworzymy poprzez dodanie końcówki „ty” do „cyfr” pierwszej dziesiątki oraz po nich liczby jedności. Podobnie jest w języku polskim więc nie powinno nam to sprawiać problemów.liczby po angielsku

20″dwadzieścia” – twenty”tłenti”
21″dwadzieścia jeden” – twenty-one”tłenti łan”
22″dwadzieścia dwa” – twenty-two”tłenti tu”
23″dwadzieścia trzy” – twenty-three”tłenti fri”
24″dwadzieścia cztery” – twenty-four”tłenti for”
25″dwadzieścia pięć” – twenty-five”tłenti fajf”
26″dwadzieścia sześć” – twenty-six”tłenti siks”
27″dwadzieścia siedem” – twenty-seven”tłenti sewen”
28″dwadzieścia osiem” – twenty-eight”tłenti ejt”
29″dwadzieścia dziewięć” – twenty-nine”tłenti najn”
30″trzydzieści” – thirty”firty”
40″czterdzieści” – forty”forti”
50″pięćdziesiąt” – fifty”fifti”
60″sześćdziesiąt” – sixty”siksti”
70″siedemdziesiąt” – seventy”sewenti”
80″osiemdziesiąt” – eighty”ejti”
90″dziewięćdziesiąt” – ninety”najnti”

Liczby od 100 do 999

Liczby setek tworzymy poprzez użycie słowa „sto” – hundred, dodając przed nim liczbę setek. Zasady te są powtarzalne, więc podobnie jest z liczbą „tysiąc” – thousand i „milion” – million. Należy przy tym pamiętać, że nie mają one liczby mnogiej. (Wyjątkiem jest tu sytuacja gdy liczba jest nieokreślona, mówimy np. „tysiące ludzi” – thousands of people. Do liczby milionów, tysięcy i setek dodajemy słowo „and”, a po nich liczby dziesiętne i jedności, np. 

2,451-two thousand four hundred and fifty-one

100″sto” – one hundred”łan handret”
200-„dwieście” – two hundred”tu handret”
…itd
1000″tysiąc” – one thousand”łan tałzynd”
2000″dwa tysiące” – two thousand”tu tałzynd”
1 000 000″milion” – one million”łan milion”

Przykładowe liczby po angielsku

Znamy już liczby po angielsku, zatem pora na wykorzystanie ich w przykładach. Właśnie one najlepiej uświadamiają jak należy konstruować poszczególne liczby po angielsku, więc należy dobrze je przeanalizować.

37-trzydzieści siedem – thirty seven”firty sewen”
56-fifty-six”fifti siks”
213-dwieście trzynaście – two hunred and thirteen”tu handert end firtin”
4684-cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery – four thousand six hundred and eighty-four
754821-siedemdset pięćdziesiąt cztery tysięce osiemset dwadzieścia jeden – seven hundred and fifty-four thousand eight hundred and twenty-one

Liczby porządkowe

Liczby porządkowe służą do określania kolejności lub np. miejsca na podium. Oznaczają że coś albo ktoś jest „któreś”. Pierwszych trzech liczb porządkowych należy nauczyć się na pamięć, a kolejne tworzy się poprzez dodanie końcówki „th”.

1st – first – pierwszy
2nd – second – drugi
3rd – third – trzeci
4th – fourth – czwarty
5th – fifth – piąty
6th – sixth – szósty

i tak dalej

hundredth – setny
hundred and first – sto pierwszy
hundred and fifth – sto piąty

Ocena: 4.2/5 (liczba głosów:4)

One thought on “Liczby po angielsku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *