List motywacyjny po angielsku

Angielski list motywacyjny

List motywacyjny po angielsku podobnie jak CV po angielsku jest niezwykle przydatny przy poszukiwaniu pracy za granicą. Jest on naszą wizytówką w oczach pracodawcy, mającą za zadanie przekonanie go do tego, aby z szeregu kandydatów zatrudnił właśnie nas. Pomimo iż ma on również dość konkretną formę, daje większe pole do popisu niż CV i pozwala nam zwrócić na siebie uwagę pracodawcy, dlatego też warto postarać się aby nasz list motywacyjny po angielsku był napisany jak najlepiej. Poniżej znajdziesz rady, wskazówki, przydatne zwroty oraz wzory listów motywacyjnych po angielsku.

Na co zwrócić uwagę?

Pisząc list motywacyjny powinniśmy skupić przede wszystkim na odpowiedzi na 2 pytania:
– dlaczego staramy się o pracę na danym stanowisku

– dlaczego uważamy że będziemy na nie najlepszym kandydatem i pracodawca powinien wybrać właśnie nas

Odpowiadając na te pytania powinniśmy starać się aby być ciekawi i wyróżniający się na tle innych kandydatów, lecz jednocześnie dostarczać spójnych i rzetelnych informacji na nasz temat. Nie możemy zatem ani kłamać, ani być sztucznie skromnymi, zaniżając swoją wartość jako pracownika.

Cechy wyróżniające dobry list motywacyjny

Dobry list motywacyjny po angielsku powinien posiadać wiele istotnych cech. Powinien być on:

– odpowiedzią na zapotrzebowanie pracodawcy – powinniśmy wydawać się dokładnie tą osobą której szuka, idealnym kandydatem na dane stanowisko

– przedstawieniem naszej osoby wraz z zaznaczeniem zalet przydatnych na danym stanowisku

– uzupełnieniem informacji zawartych w CV

– pisany językiem formalnym, podobnie jak każdy list formalny

– poprawny ortograficznie i językowo

– ukazujący nasz entuzjazm i zapał do pracy

– w miarę krótki i rzeczowy, mieszczący się na jednej stronie w formacie A4

Natomiast nie powinien być on powieleniem informacji znajdujących się już w CV, nie wnoszących w rzeczywistości nic nowego, ani brzmieć jak przechwalanie się.

Z czego powinien składać się list motywacyjny

List motywacyjny po angielsku powinien składać się z 4 części: formalności (takich jak dane osobowe kandydata i pracodawcy), wstępu, rozwinięcia i zakończenia.

Formalności

Na górze listu motywacyjnego powinny znaleźć się dane osobowe i adresowe nadawcy, czyli kandydata na dane stanowisko oraz adresata, czyli pracodawcy. Dane kandydata powinny stanowić imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu i adres e mail. Powinny się one znaleźć w prawym górnym rogu listu. Dane pracodawcy lub firmy powinny znaleźć się w lewym górnym rogu i powinny zawierać nazwę firmy(ew. imię i nazwisko) oraz jej adres.

Wstęp

We wstępie należy się przywitać oraz napisać pracodawcy o jakie stanowisko się ubiegamy oraz skąd się o nim dowiedzieliśmy. Najlepiej jest gdy znamy tożsamość osoby odpowiedzialnej za rekrutację, gdyż wtedy możemy zwracać się bezpośrednio do niej.

np.

Dear Sir/Madam
I am writing to apply for the job which was advertised in the Internet (nazwa strony z ogłoszeniami)/a local newspaper … (nazwa gazety). I am interested in working as a … (stanowisko).

Rozwinięcie

W rozwinięciu staramy się przedstawić naszą osobę. Piszemy dlaczego z pośród wszystkich kandydatów pracodawca powinien wybrać właśnie nas, zaznaczając nasze mocne strony, atuty i umiejętności przydatne na danym stanowisku. Nie powinniśmy przy tym oszukiwać, jedynie zgodnie z prawdą i rzeczowo opisać nasze zalety jako pracownika.

np.

I graduated from … in …  with a degree … . Previously I have been working for … company in … as a … . Additionally I have driving licence and … course. I speak fluent … , but also some … . My main advantages are … and … . I am … and … .

Zakończenie

W zakończeniu umieszczamy zwroty grzecznościowe kierowane do adresata oraz własnoręczny podpis.

np.

Thank you for your time and consideration. I hope to have the opportunity to discuss with you in person.

Yours faithfully,

George Bush

List motywacyjny po angielsku wzór

 

CV po angielsku

CV po angielsku wzór

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku – pytania i odpowiedzi

 

Przydatne zwroty

Dear Sir/Madam – Szanowny Pan/Pani

Dear Mr/Miss … – Szanowny Pan/Pani …

I am writing to apply for the position of  … – Piszę aby ubiegać się o stanowisko …

I am writing in response to your advertisement posted on … – Piszę w odpowiedzi na wasze ogłoszenie zamieszczone w …

I wish to apply for the post of … which you advertised in … on … – W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w … w dniu …, chciałbym ubiegać się o stanowisko …

I refer to your advertisement in … dated – W odpowiedzi na wasze ogłoszenie z dnia …

I have pleasure in applying for the advertised position, as … – Mam przyjemność zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko …

I would like to apply for the position of … – Chciałbym ubiegać się o stanowisko …

Currently I am working for … and my responsibilities include … – Aktualnie pracuję dla … a moje obowiązki obejmowały …

I graduated from … in … – Ukończyłem … w …

I have … years experience of working as … – Posiadam … lat doświadczenia w pracy jako …

I would like to work for you, in order to … – Chciałbym dla was pracować by …

I would be well suited to the position because … – Nadawałbym się na to stanowisko gdyż …

My professional qualifications/skills appear to be well suited to your company’s requirements. – Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.

During my time as …, I improved/furthered/extended/my knowledge of … – Podczas mojej pracy jako … , rozwinąłem się/zdobyłem praktyczne doświadczenie/poszerzyłem moją wiedzę w zakresie …

My strengths are … – Moje zalety/mocne strony to …

I have excellent communication skills. – Posiadam bardzo dobre umiejętności komunikacyjne.

My native language is … , but I can also fluent speak … – Moim ojczystym językiem jest …, lecz potrafię także płynnie mówić po …

As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position’s requirements. – Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.

I am available for an interview on … – Jestem dostępny do rozmowy kwalifikacyjnej w dniu …

Yours faithfully/sincerely – Z poważaniem (kiedy nie znamy nazwiska odbiorcy/kiedy znamy nazwisko odbiorcy)

Please find my CV attached. – W załączniku zamieszczam swoje CV.

Jeśli macie jeszcze jakieś propozycje zwrotów przydatnych w pisaniu listu motywacyjnego po angielsku, piszcie, a my umieścimy je na stronie.

Ten wpis nie ma jeszcze żadnych ocen. A jak Ty go oceniasz? :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *