Miesiące po angielsku

Nazwy miesięcy po angielsku

Miesiące po angielsku nie są trudne do nauczenia, głównie dlatego że jest ich tylko dwanaście ;) I pomimo tego iż znacznie różnią się one od nazw miesięcy po polsku, nie powinny one sprawiać problemu.

Poniżej znajdziecie miesiące po angielsku wraz z ich wymową(a raczej jej polskim przybliżeniem) oraz tłumaczeniem, a także przykładowe zdania z wykorzystaniem każdego miesiąca.

Najpierw jednak trochę o zasadach pisania miesięcy po angielsku. Należy pamiętać o tym że miesiące po angielsku piszemy z wielkiej litery. Jeśli chcemy powiedzieć że coś zdarzyło się w danym miesiącu, przed nazwą miesiąca używamy słowa „in” np. That happened in May, inaczej niż np. w dniach tygodnia po angielsku, kiedy używaliśmy słowa „on”.

Oto miesiące po angielsku wraz z wymową:

miesiąc – month

January (dżenjueri) – styczeń

February (februeri) – luty

March (marcz) – marzec

April (ejpril) – kwiecień

May (mej) – maj

June (dżunn) – czerwiec

July (dżulaj) – lipiec

August (ogest) – sierpień

September (semptembr) – wrzesień

October (oktołbr) – październik

November (nołwembr) –  listopad

December( disembr) – grudzień

Liczby po angielsku

Godziny po angielsku

Dni tygodnia po angielsku

Daty po angielsku

Mamy już wszystkie miesiące po angielsku, więc teraz pora na użycie ich w zdaniach. Oto przykładowe zdania zawierające wszystkie miesiące po angielsku.

Zdania zawierające miesiące po angielsku:

Styczeń – January

January is the first month of the year in the calendar. It has 31 days. – Styczeń jest pierwszym miesiącem roku w kalendarzu. Ma on 31 dni.

January begins the year. – Styczeń zaczyna rok.

The first day of January is called New Year’s Day. In some countries it has the name of Saint Sylvester. – Pierwszy stycznia nazywany jest nowym rokiem. W niektórych krajach nosi on nazwę Sylwester.

January comes after December and before February. – Styczeń przychodzi po grudniu i przed lutym.

In January is cold. – W styczniu jest zimno.

Luty – February

February is the second month of the year. It has 28 or 29 days. – Luty jest drugim miesiącem roku. Ma 28 lub 29 dni.

February comes after January and before March. – Luty przychodzi po styczniu i przed marcem.

In February people celebrate St. Valentine’s Day. – W lutym ludzie obchodzą walentynki(dzień świętego Walentego).

Marzec – March

March is the third month of the year. It has 31 days. – Marzec jest trzecim miesiącem roku. Ma 31 dni.

March comes after February and before April. – Marzec przychodzi po lutym i przed kwietniem,

In March winter ends. – W marcu zima się kończy.

Kwiecień – April

April is the fourth month of the year. It has 30 days. – Kwiecień jest czwartym miesiącem roku. Ma 30 dni.

April comes after March and before May. – Kwiecień przychodzi po marcu i przed majem.

In April trees become green. – W kwietniu drzewa się zielenią.

Maj – May

May is the fifth month of the year. It has 31 days. – Maj jest piątym miesiącem roku. Ma 31 dni,

May comes after April and before June. – Maj przychodzi po kwietniu i przed czerwcem.

The best weather is in May. – Najlepsza pogoda jest w maju.

Czerwiec – June

June is the sixth month of the year. It has 30 days. – Czerwiec jest szóstym miesiącem roku. Ma 30 dni.

June comes after May and before July. – Czerwiec przychodzi po maju i przed czerwcem.

In June school ends and vacations starts. – W czerwcu kończy się szkoła i zaczynają wakacje.

Lipiec – July

July is the seventh month of the year. It has 31 days. – Lipiec jest siódmym miesiącem roku. Ma 31 dni.

July comes after June and before August. – Lipiec przychodzi po czerwcu i przed sierpniem.

In July is very hot. – W lipcu jest bardzo gorąco.

SIerpień – August

August is the eighth month of the year. It has 31 days. – Sierpień jest ósmym miesiącem roku. Ma 31 dni.

August comes after July and before September. – Sierpień przychodzi po lipcu i przed wrześniem,

In August vacations ends. – W sierpniu wakacje się kończą.

Wrzesień – September

September is the ninth month of the year. It has 30 days. – Wrzesień jest dziewiątym miesiącem roku. Ma 30 dni.

September comes after August and before October. – Wrzesień przychodzi po sierpniu i przed październikiem.

In September children go back to school. – We wrześniu dzieci wracają do szkół.

Październik – October

October is the tenth month of the year. It has 31 days. – Październik jest dziesiątym miesiącem roku. Ma 31 dni.

October comes after September and before November. – Październik przychodzi po wrześniu i przed listopadem.

In October leaves fall down from trees. – W październiku liście spadają z drzew.

Listopad – November

November is the eleventh month of the year. It has 30 days. – Listopad jest jedenastym miesiącem roku. Ma 30 dni.

November comes after October and before December. – Listopad przychodzi po październiku i przed grudniem.

Usually in November weather is cold and rainy. – Zwykle listopad jest zimny i deszczowy.

Grudzień – December

December is the twelfth month of the year. It has 31 days. – Grudzień jest dwunastym miesiącem roku. Ma 31 dni.

December comes after November and before January. – Gudzień przychodzi po listopadzie i przed Styczniem.

In December year ends. – W grudniu rok się kończy.

miesiące po angielsku

 

To już wszystkie miesiące po angielsku. Aby lepiej je opanować, najpierw wypowiedz ich nazwy po kolei, od początku do końca, później od końca do początku, a potem najpierw miesiące parzyste, a później nieparzyste. Miesiące po angielsku są łatwe! ;)

 

Ocena: 5/5 (liczba głosów:2)