Present Simple

Konstrukcje w czasie Present Simple

Present Simple to najbardziej podstawowy i najczęściej stosowany czas angielski. Jest on również najprostszy (simple znaczy: prosty), dlatego zazwyczaj uczymy się go jako pierwszego. Nauka czasu Present Simple nie powinna sprawiać zbyt wielu problemów. Poniżej znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje związane z czasem Present Simple takie jak jego budowa, zasady stosowania oraz wyjątki i czasowniki charakterystyczne dla tego czasu.

Kiedy stosujemy czas Present Simple

Czas Present Simple stosujemy w ściśle określonych przypadkach. Jest ich jednak tak dużo, że występuje on naprawdę często w języku angielskim. Czas ten stosujemy gdy:

Mówimy o rzeczach stałych i niezmiennych lub długotrwałych

np. I live in Warsaw – Mieszkam w Warszawie (To moje stałe miejsce zamieszkania)

Mówimy o nawykach, zwyczajach, czynnościach rutynowych, które powtarzają się regularnie.

np. I play basketball every Sunday – Gram w koszykówkę w każdą niedzielę (Czynność jest powtarzana regularnie)

Mówimy o prawach przyrody lub faktach naukowych.

np. Ice melts when it’s warm – Lód topi się gdy jest ciepło (Jest to zjawisko fizyczne)

Wyrażamy nasze uczucia, emocje, opinie lub przekonania

np. I like tea – Lubię herbatę

Mówimy o harmonogramach takich jak rozkłady jazdy czy plany zajęć

np. TV show starts at 4 o’clock – Program telewizyjny zaczyna się o czwartej (Zawsze o tej samej porze, zgodnie z planem)

Mówimy o serii czynności (instrukcje, przepisy kulinarne, relacje na żywo)

np. First mix milk with sugar and then slowly add some flour  – Najpierw zmieszaj mleko z cukrem a potem powoli dodaj trochę cukru (Seria czynności wykonywanych po kolei)

Składamy obietnice, przyrzekamy, zaprzeczamy, zgadzamy się itp.

np. I promise that I will never do that – Obiecuję że nigdy tego nie zrobię

Piszemy list formalny (czas Present Simple jest bardziej oficjalny niż Present Continuous)

np. I enclose my CV – Załączam mój życiorys

Używamy zwrotów „there goes” oraz „here comes”

np. Look, there goes our bus  – Patrz, jedzie nasz autobus

Piszemy nagłówki do gazet

np. Barack Obama wins the elections  – Barack Obama wygrywa wybory (Nagłówek gazety)

 

Present Continuous

Past Simple

Budowa

Zdania twierdzące

Osoba + czasownik(w 3 os. l. poj. dodajemy końcówkę -s lub -es) + reszta zdania

Zdania twierdzące w czasie Present Simple tworzymy posługując się podstawową, pierwszą formą czasownika. Jedynie w trzeciej osobie liczby pojedynczej do tego czasownika dodajemy końcówkę -s.

np.

I like play football – Lubię grać w piłkę nożną

Tom likes play football – Tom lubi grać w piłkę nożną

Liczba pojedyncza
I live in Warsaw. Ja mieszkam w Warszawie.
You live in Warsaw. Ty mieszkasz w Warszawie
He She It lives in Warsaw. On/ona/ono mieszka w Warszawie.
Liczba mnoga
We You They live in Warsaw. My mieszkamy w Warszawie. Wy mieszkacie w Warszawie. Oni mieszkają w Warszawie.

Zdania pytające

Do/Does + osoba + czasownik + reszta zdania

Pytania w czasie Present Simple tworzymy za pomocą operatorów do lub does, umieszczanych przed podmiotem. Operator does wykorzystujemy w trzeciej osobie liczby pojedynczej, a w pozostałych przypadkach używamy do.

np.

Do I like play football? – Czy ja lubię grać w piłkę nożną?

Does Tom like play football? – Czy Tom gra w piłkę nożną?

Warto tu zwrócić uwagę, że w przypadku pytań w czasowniku nie ma już końcówki -s dla trzeciej osoby liczby pojedynczej. Można powiedzieć, że przechodzi ona do operatora do -> does.

Liczba pojedyncza
Do I live in Warsaw. Ja mieszkam w Warszawie?
Do you live in Warsaw. Ty mieszkasz w Warszawie?
Does he she it live in Warsaw. On/ona/ono mieszka w Warszawie?
Liczba mnoga
Do we You they live in Warsaw. My mieszkamy w Warszawie? Wy mieszkacie w Warszawie? Oni mieszkają w Warszawie?

Zdania przeczące

Osoba + don’t lub do not/doesn’t lub does not + czasownik + reszta zdania

Przeczenia w czasie Present Simple podobnie jak pytania tworzymy za pomocą operatorów do i does, dodając do nich wyraz not tworzący negację, czyli zaprzeczenie. Zazwyczaj jednak stosuje się skróty, czyli don’t lub doesn’t.

np.

I don’t like play football – Nie lubię grać w piłkę nożną

Tom doesn’t like play football – Tom nie lubi grać w piłkę nożną

Podobnie jak w przypadku pytań, w przypadku przeczeń po przymiotniku w trzeciej osobie liczby pojedynczej nie ma końcówki -s.

Liczba pojedyncza
I don’t live in Warsaw. Ja nie mieszkam w Warszawie.
You don’t live in Warsaw. Ty nie mieszkasz w Warszawie
He She It doesn’t live in Warsaw. On/ona/ono nie mieszka w Warszawie.
Liczba mnoga
We You They don’t live in Warsaw. My nie mieszkamy w Warszawie. Wy nie mieszkacie w Warszawie. Oni nie mieszkają w Warszawie.

Zasady dotyczące końcówki -s

Końcówka -s występuje w zdaniach twierdzących za przymiotnikiem w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Istnieją jednak dodatkowe reguły dotyczące pewnych czasowników, o czym poniżej.

W przypadku gdy czasownik kończy się na litery -s, -z, -ch, -sh lub -x dodajemy nie -s, a -es

np.

Kiss -> Kisses

Buzz -> Buzzes

Catch -> Catches

Push -> Pushes

Mix -> Mixes

W przypadku gdy czasownik kończy się samogłoską -y poprzedzoną spółgłoską, przed końcówką -es zamieniamy y na i

np.

Cry -> Cries

Marry -> Marries

Apply -> Applies

Oprócz tego są też wyjątki, czyli czasowniki have, do, oraz go, które w trzeciej osobie liczby pojedynczej zmieniają swoje formy w sposób podany poniżej:

np.

Have -> Has

Do -> Does

Go -> Goes

Słowa typowe dla czasu Present Simple

Czas Present Simple posiada grupę typowych dla siebie czasowników. Opisują one zazwyczaj stany, uczucia, myślenie, posiadanie itp. Są to na przykład czasowniki takie jak: smell, see, hear, feel, taste, feel, forgive, hate, like, love, mind, wish, think, agree, doubt, expect, believe, consider, appear, be, belong, have, keep, matter, owe, posses

Oprócz tego typowe dla Present Simple są również czasowniki częstotliwości, określające regularność występowania danej czynności takie jak: always, frequently, often, usually, sometimes, rarely, seldom, occasionally, never, every day/month/year

Ten wpis nie ma jeszcze żadnych ocen. A jak Ty go oceniasz? :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *