Życzenia wielkanocne po angielsku część 2

Oto kolejne życzenia wielkanocne po angielsku z tłumaczeniem na język polski:

 

The spirit of easter
Is all about Hope,
Love and joyful living
Happy Easter!

W duchu świąt wielkanocnych
Chodzi o nadzieję
Miłość i radosne życie
Wesołej Wielkanocy!

 

Easter gives hope for tomorrow,
As after the winter comes Spring.
Our hearts can be filled with gladness
As hearts rejoice and sing.

Święta wielkanocne dają nadzieję na lepsze jutro,
Tak jak po zimie przychodzi wiosna.
Nasze serca mogą zostać wypełnione szczęśliwością
Gdy serce się raduje i śpiewa.

 

May the spirit of hope that Easter brings,
Help you find contentment in little things,
And restore your faith in the Lord above,
Who gave His life for the ones He loves.
I wish you a very happy Easter

Niech duch nadziei, który przynosi Wielkanoc
Pomoże Ci docenić małe, codzienne sprawy,
I przywróci Ci wiarę w Boga najwyższego,
Który obdarował życiem Tych, których kocha.
Życzę Ci wesołych świąt wielkanocnych.

 

The Lord came to earth
with a life to give,
so each one of us may continue to live.
Happy Easter!

Pan przyszedł na ziemię
aby oddać życie,
żeby każdy z nas mógł żyć.
Wesołych świąt wielkanocnych!

 

May God’s love and power,
Fill your heart with joy
Today and forever
Happy Easter

Niech miłość i moc Boga
Wypełnią Twoje serce radością
Dzisiaj i na zawsze
Wesołej Wielkanocy

 

Good health,
Good fortune,
And Fulfilling life.
Happy Easter!

Zdrowia,
Szczęścia,
I spełnienia w życiu.
Wesołych świąt wielkanocnych!

 

God is so good for he shared his own son to use.
Let’s learn to share to others.
That’s the real meaning of Easter.
Happy Easter!

Bóg jest tak dobry że oddał dla nas swojego syna.
Uczmy się dzielić się z innymi.
To jest prawdziwy sens Wielkanocy.
Wesołych świąt wielkanocnych!

 

Easter…
The celebration of holy love…
The day of resurrection…
The day that brings us new hope…
Have a great and wonderful Easter!

Wielkanoc…
Świętowanie świętej miłości…
Dzień zmartwychwstania…
Dzień który przynosi nam nową nadzieję…
Życzę Ci wspaniałych i cudownych świąt wielkanocnych!

 

Życzenia wielkanocne po angielsku część 3

Ten wpis nie ma jeszcze żadnych ocen. A jak Ty go oceniasz? :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *