List formalny angielski

List oficjalny po angielsku

Angielski list formalny to jedna z najpopularniejszych długich form wypowiedzi. Spotykamy się z nim na maturze podstawowej z języka angielskiego, różnego rodzaju certyfikatach, a także często podczas prac domowych czy sprawdzianów. Przydaje się on także w życiu codziennym, w przypadku gdy chcemy zwrócić towar do zagranicznej firmy lub napisać do jakiejś osoby w oficjalnej sprawie.

List oficjalny po angielsku pisze się językiem formalnym, czyli pozbawionym skrótów, kolokwializmów, oraz słów wykorzystywanych w mowie potocznej. Sposób mówienia w liście powinien wyrażać nasz szacunek do danej osoby, lecz być pozbawiony emocji. Powinniśmy być zatem rzeczowi i konkretni.

Zasady pisania listu

List formalny składa się z trzech części: wstępu, rozwinięcia, oraz zakończenia. Każda z nich ma określoną formę i cele które ma spełnić.

Wstęp

Wstęp jest swego rodzaju przywitaniem oraz nakreśleniem tematu listu. Powinniśmy w nim zatem pokrótce opisać sprawę w której piszemy, a jej dokładne wyjaśnienie zawrzeć w rozwinięciu.

Przywitanie

Jako przywitania używa się zazwyczaj słowa „Dear” oznaczającego w tym przypadku „Szanowny”. Jeśli znamy tożsamość osoby do której piszemy używamy jej imienia, a jeśli nie piszemy ogólnie.

np.

Dear Mr Smith(znamy tożsamość adresata) lub Dear Sir/Madam(nie wiemy do kogo się zwracamy)

Wyjaśnienie celu listu

We wstępie musimy pokrótce opisać w jakiej sprawie piszemy, czego dotyczy nasz list itd.

np.

I am writing to complain about an mobile phone, which I bought from your site www.mobilephones.com. It has a two-years warranty but it broke down after month. There were also more faults, which I will mention in next part of the letter.

Rozwinięcie

W rozwinięciu zawieramy główną część listu, wyjaśniamy sprawę przestawioną we wstępie oraz podajemy dokładniejsze informacje. Jeśli list dotyczy skargi na zakupiony przedmiot, opisujemy gdzie i kiedy go kupiliśmy, co konkretnie się zepsuło i jaka mogła być tego przyczyna. Jeśli chodzi o zwrot zamówionych ubrań, piszemy dlaczego chcemy je zwrócić – np. były za duże lub przyszły w innym kolorze niż zamawialiśmy. Jeśli piszemy w sprawie ogłoszenia w gazecie dotyczącego jakiejś oferty, piszemy pytania jej dotyczące.

np.

To begin with, I had to wait for my phone to arrive for 2 weeks. You wrote on your site that it would take no more than 3 days. Secondly, the phone I received came without earphones, which should be included within the box. What is more, box was violated, what might be caused by you in magazine, or delivery man. In addition to that, instruction was in chineese, not polish or english. I was understanding only pictures. Finally, actually the phone is not working. It broke down yesterday and I am not able to turn it on. Thebattery does not charge, even if the charger is plugged.

Zakończenie

Podsumowanie i oczekiwania względem adresata

W zakończeniu piszemy podsumowanie lub zebranie w całość tego co pisaliśmy wcześniej, a także nasze oczekiwania względem adresata.

np.

I sent the phone back to your shop. I insist on a full refund or sending me new cell phone with earphones and instruction. In other case I will be forced to take some further action.

Podpis wraz ze zwrotem grzecznościowym

Na końcu listu umieszczamy zwrot grzecznościowy oraz nasz podpis.

np.

Yours faithfully/sincerely

Tom Hanks

Ważne jest aby pamiętać że Yours faithfully piszemy gdy nie znamy tożsamości adresata/adresatów, a Your sincerely jeśli ją znamy.

Przykładowe listy formalne

 

List nieformalny angielski

Przykładowe listy nieformalne

Rozprawka angielski

Przykładowe rozprawki

Rozprawki typu Opinion Essay

Przykładowe rozprawki typu Opinion Essay

Przydatne zwroty

Dear Mr Jones – Szanowny Panie Jones (jeśli znamy tożsamość adresata)

Dear Sir/Madam – Szanowny Panie/Pani (jeśli nie znamy tożsamości adresata)

Dear Sirs – Szanowni Państwo (jeśli piszemy do grupy osób)

I am writing to enquire about… – Piszę z zapytaniem o …

Could you send me some information about… – Czy moglibyście przesłać mi szczegóły o…

I would like to know more… – Chciałbym dowiedzieć się więcej…

I understand from your advertisment that… – Rozumiem z waszego ogłoszenia że…

I would be grateful if you could… – Byłym wdzięczny gdybyście mogli…

I am writing in response to your article (report) connected with … – Piszę w odpowiedzi na wasz artykuł dotyczący …

I absolutely agree with your opinion that… – Całkowicie zgadzam się z waszą opinią na temat…

I would like to take issue with the view that… – Chciałbym polemizować z poglądem że…

I am interested in it and I would like to ask for some further questions – Jestem tym zainteresowany i chciałbym zadać kilka dodatkowych pytań.

I would also like to be informed if… – Chciałbym także dowiedzieć się czy…

I would appreciate it if you could send me more detailed information about… – Byłbym wdzięczny gdybyście mogli wysłać mi więcej informacji na temat…

I would be very grateful if you could provide me with answers to my questions – Byłbym niezmiernie wdzięczny, gdybyście napisali odpowiedzi na moje pytania.

I must agree/disagree with… – Musze się zgodzić/nie zgodzić

I was fascinated/amused/shocked… – Byłem zafascynowany/zadowolony/zszokowany

I must say I agree… – Muszę powiedzieć, że zgadzam się…

I am looking forward to hearing from you – Oczekuję na waszą odpowiedź.

I would appreciate a quick reply. – Byłbym wdzięczny za szybką odpowiedź.

I am writing to express my dissatisfaction with…/complaint about… – Piszę aby wyrazić swoje niezadowolenie z powodu…/poskarżyć się na…

I would be grateful if you could consider a full refund. – Byłbym wdzięczny gdybyście rozważyli całkowity zwrot pieniędzy.

I am afraid I must ask you… – Obawiam się że muszę poprosić… (np. o zwrot pieniędzy)

I hope you will replace… – Mam nadzieję, że wymienicie….

I demand a refund. – Żądam zwrotu pieniędzy.

I hope you will resolve the problem quickly – Mam nadzieję, że szybko rozwiąże Pan/Pani ten problem…

Thanking You for Your time and assistance. – Dziękuję za wasz czas i pomoc.

Thanking you in advance for Your assistance/co-operation. – Z góry dziękuję za waszą pomoc/współpracę

I would like to thank You in advance – Chciałbym wam z góry podziękować

Yours faithfully – Z poważaniem ( jeśli nie znamy tożsamości adresata)

Your sincerely – Z poważaniem (jeśli znamy tożsamość adresata)

Respectfully yours – Z poważaniem(rzadziej stosowane)

Jeśli znasz jakieś przydatne zwroty podczas pisania listu formalnego po angielsku, napisz je w komentarzu :)

Ocena: 5/5 (liczba głosów:1)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *