Ogłoszenie po angielsku

Zasady pisania ogłoszenia po angielsku

Ogłoszenie po angielsku to jedna z krótkich form wypowiedzi spotykanych na maturze podstawowej z języka angielskiego. Pomimo iż jest ono krótkie i stosunkowo proste, podczas pisania go należy kierować się kilkoma zasadami. Powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na:

  • Dobre rozplanowanie ogłoszenia i umieszczenie poszczególnych informacji w odpowiednich miejscach, z zachowaniem ich kolejności.
  • Zachowanie poprawnej formy oraz odpowiedniej długości wypowiedzi
  • Zawarcie w ogłoszeniu odpowiednich elementów w danej kolejności

Elementy ogłoszenia

Ogłoszenie po angielsku składa się z następujących elementów w podanej kolejności:

Dobrze widoczny, zwracający uwagę nagłówek, pisany zazwyczaj na środku, wielkimi literami.

np.

ATTENTION! (UWAGA!)

Konkretne informacje o miejscu, adresie i czasie zdarzenia.

np.

Yesterday, on May 15th at 5PM I left my cell phone at a local KFC restaurant

Dodatkowe szczegóły warte umieszczenia w ogłoszeniu(w przypadku imprezy np. żeby ubrać się w odpowiedni sposób, a w przypadku zguby opis zagubionego przedmiotu i ewentualna nagroda za jego znalezienie).

np.

It was a silver, small flip phone. Finder will be rewarded with $20.

Dane kontaktowe, e-mail, lub numer telefonu.

np.

If you found it, call: 777 777 777 or send e-mail at example@gmail.com

Przykładowe ogłoszenia

 

Pocztówka po angielsku

Przykładowe pocztówki

Zaproszenie po angielsku

Przykładowe zaproszenia

Notatka po angielsku

Przykładowe notatki

Przydatne zwroty:

ADVERTISEMENT – OGŁOSZENIE

LOST – ZAGUBIONO

FOUND – ZNALEZIONO

ATTENTION – UWAGA

FOR SALE – NA SPRZEDAŻ

Good condition/Rarely used/kept in… – W dobrym stanie/rzadko używane/Trzymane w…

I found/lost… – Znalazłem/Zgubiłem…

I’m looking for… – Szukam…

I’ll rent… – Wynajmę…

I’m looking for a job as a… – Szukam pracy jako…

I’m looking for a flatmate – Szukam współlokatora

The flat is near/opposite/next to/in… – Mieszkanie jest niedaleko/naprzeciwko/obok/w…

Non-smokers wanted for a flat-share. – Szukam osób niepaloących do współdzielenia mieszkania.

Finder will be rewarded – Znalazca zostanie nagrodzony

If you find it, contact me on…(numer tel.) – Jeśli to znajdziesz, skontaktuj się ze mną telefonicznie pod numerem…

For more details, call… (numer telefonu) – W celu uzyskania szczegółów, dzwonić pod nr…

E-mail me at… (nazwa maila) – Napisz maila na adres…

It has great sentimental value to me. – To ma dla mnie wielką sentymentalną wartość.

Please, help me find it! – Proszę pomóż mi to odnaleźć!

It means a lot to me!- Dużo to dla mnie znaczy!

It looks like… – Wygląda jak…

Please call after 7 p.m – Proszę dzwonić po 7 wieczorem

Please leave it in the office/ in the canteen/ at reception – Proszę pozostawienie w biurze/ na stołówce/ w recepcji

Please hand in to a member of staff – Proszę wręczyć jednemu z pracowników

You can take part in… – Możesz wziąć udział w…

If you’re interested… – Jeśli jesteś zainteresowany…

Come and join… – Przyjdź i dołącz do…

Jeśli znasz jakieś przydatne zwroty podczas pisania ogłoszenia po angielsku, napisz je w komentarzu :)

Ocena: 2/5 (liczba głosów:1)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *