Życzenia wielkanocne po angielsku

Życzenia na Wielkanoc po angielsku z tłumaczeniem na polski

Życzenia wielkanocne po angielsku składamy bliskim nam osobom podczas Wielkanocy, kiedy to świętujemy zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W życzeniach tych zazwyczaj wyrażamy naszą radość z powodu jego powrotu ze zmarłych oraz życzymy wesołych świąt. Częste są również nawiązania do króliczka wielkanocnego, pisanek, śmigusa-dyngusa oraz nadchodzącej wiosny i odradzającego się życia. Poniżej znajdziecie życzenia wielkanocne po angielsku z tłumaczeniem na język polski w formie zdań oraz rymowanych wierszyków.

Happy EasterRadosnych świąt wielkanocnych!

Wishing you an Easter that is bright, happy, and filled with the contentment of the LordŻyczę wam, aby te Święta Wielkanocne były pogodne, wesołe i wypełnione łaską Pana

May your Easter be filled with lots of Easter eggs, presents from the Easter bunny, blessings from Jesus Christ and most of all happiness that lasts for a life time. I’m sending lots of love on your way. Happy Easter to you. – Niech Twe święta będą wypełnione przez pisanki, prezenty od króliczka wielkanocnego, błogosławieństwa od Jezusa Chrystusa i przede wszystkim radość, która będzie trwać w nieskończoność. Przesyłam Ci pozdrowienia. Wesołych świąt wielkanocnych.

Wishing you and your family an Easter filled with joy and hope. May your time together be a celebration of life and love as you remember God’s gift to us all.Życzę Ci i Twojej rodzinie Wielkanocy wypełnionej radością i nadzieją. Niech czas spędzony przez was razem będzie celebracją życia i miłości które otrzymaliśmy od Boga.

May you find the renewal of hope, health, love and the spirit of God. Happy Easter to you and your lovely family.Życzę Ci odnowy nadziei, zdrowia, miłości i ducha świętego. Wesołych świąt wielkanocnych dla Ciebie i Twojej wspaniałej rodziny.

 

May Lord bless you
on this auspicious day of Easter
and may it be a new beginning
of greater prosperity, success and happiness.
Wishing you a Happy Easter.

Niech Pan Cię błogosławi
w ten wspaniały dzień Wielkanocy
i niech będzie to nowy początek
większego dobrobytu, sukcesu i szczęśliwości.
Życzę Ci wesołych świąt wielkanocnych.

 

Easter duck and Easter chick,
Easter eggs with chocolate thick.
Easter hats for one and all,
Easter bunny makes a call!
Easter always brings
Such a lot of pleasant things
Happy Easter

Wielkanocna kaczuszka i wielkanocny kurczaczek,
Wielkanocne jajka wypełnione czekoladą,
Wielkanocne kapelusze dla każdego,
Wielkanocny zajączek dzwoni!
Wielkanoc zawsze przynosi
Tak wiele przyjemnych rzeczy.
Wesołej Wielkanocy.

 

May the angels protect you
May the sadness forget you
May goodness surround you
And may Lord Jesus Christ always bless you
Happy Easter!

Niech anioły Cię strzegą
Niech smutek o Tobie zapomni
Niech dobroć Cię otacza
I niech Jezus Chrystus zawsze Cię błogosławi
Wesołych świąt wielkanocnych!

 

May Easter Day Bring
Lot of Happiness and joy in your life
May you live a long life
And Easter Day come in your life a hundred times
Wish you and your family a very cheerful Easter.

Niech dzień Wielkanocy przyniesie Wam
Wiele radości i szczęścia w Waszym życiu
Życzę Wam długiego życia
I niech Wielkanoc zawita w waszym życiu sto razy
Życzę Wam i Waszym bliskim bardzo radosnych świąt wielkanocnych!

 

Życzenia wielkanocne po angielsku część 2

 

życzenia wielkanocne po angielsku

 

Jeśli masz jakieś pomysły na życzenia wielkanocne po angielsku, napisz je w komentarzu, a umieścimy je na stronie. Z góry dziękujemy :)

Ocena: 1/5 (liczba głosów:1)

One thought on “Życzenia wielkanocne po angielsku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *